1. Ninih Muthmainnah   . 08 Des 2014 at 14:10 pm

    Rasulullah saw. bersabda, ”Siapa yang kata-kata terakhirnya (ketika sakaratul maut) adalah lâ ilâha illallâh, niscaya dia masuk surga.” (HR Abu Dawud, Al-Hakim) Saudaraku, kata-kata terakhir kala sakaratul maut adalah kesimpulan dari lembaran buku kehidupan seorang manusia. Jika tidak ada Allah dalam buku kehidupan seseorang, mungkinkah nama Zat Yang Mahamulia akan terucap pada akhir kehidupannya?

    1. View more on conversation ➙