1. Ninih Muthmainnah   . 07 Des 2014 at 17:00 pm

    Ada sebuah nasihat berharga dari sahabat Ibnu Umar ra. Dia mengatakan, "Siapa membeli pakaian dengan 10 dirham, di mana satu dirham di antaranya adalah uang haram, niscaya Allah Taala tidak akan menerima shalatnya selama pakaian itu dikenakannya." Mari jaga diri dan harta kita dari sesuatu yang halal. Sedikit tapi halal jauh lebih baik daripada banyak tapi bercampur dengan yang haram. Boleh dishare yaaa ...

    1. View more on conversation ➙