Salingsapa
:-)
:-)
Photo
Kala berdoa dalam waktu terdesak, fikiranpun dises
Kala berdoa dalam waktu terdesak, fikiranpun dises
Photo