1. Abi Makki   . 23 Nov 2014 at 10:10 am

    Bagaimanakah mengiringi orang-orang yang sedang menjalani proses sakaratul maut yang maha dahsyat itu? Lalu amalan apakah yang mampu melancarkan proses akhir kehidupan yang sakitnya tiada tara tersebut?. Simak videonya di http://www.salingsapa.com/video/read/kajian/371/proses-sakaratul-maut.html

    1. Assalamu`alaikum ustad , saya mau bertanya arti mimpi kalau ketemu ayah saya hidup lagi dan beliau bilang kalau beliau hanya mati selama 30hari saja, sedangkan ayah saya meninggal nya hampir mau 100hari , dan mimpi itu dialami oleh ibu saya,saya dan adek saya , gimana arti dari mimpi tersebut pak ustad
      Terimakasih pak ustad

    2. View more on conversation ➙