1. Abi Makki   . 21 Nov 2014 at 15:07 pm

    Bagaimana keadaan kita di hari pembalasan kelak? Bekal apa yang harus kita persiapkan ketika berhadapan dengan hakim Yang Maha Bijaksana nanti?. Silahkan simak videonya di http://www.salingsapa.com/video/read/kajian/458/yaumul-hisab.html

    1. View more on conversation ➙